chaniasepia50

Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις

 

Το Επιμελητήριο Χανίων παρέχει στα μέλη του μια σειρά βεβαιώσεων - πιστοποιητικών κατόπιν αίτησης. Η έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων αφορά εγγεγραμμένες επιχειρήσεις αλλά και φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε εγγεγραμμένες επιχειρήσεις.


Α. Βεβαιώσεις για Εγγεγραμμένες Επιχειρήσεις

Κάθε επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου μπορεί να ζητήσει και να λάβει:

  • Βεβαίωση για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. [δωρεάν] και
  • Πιστοποιητικό για κάθε νόμιμη χρήση [δωρεάν]

Η έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών και βεβαιώσεων προϋποθέτει να είναι ενημερωμένος ο φάκελος κάθε επιχείρησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να έχουν καταβληθεί ή διακανονιστεί οι ετήσιες συνδρομές της επιχείρησης.

 

Β. Βεβαιώσεις για Φυσικά Πρόσωπα που συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε εγγεγραμμένες επιχειρήσεις

Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει ή συμμετείχε ως μέλος σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο μπορεί να ζητήσει και να λάβει:

  • Πιστοποιητικό με το ιστορικό του για κάθε νόμιμη χρήση [δωρεάν]

Η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού προϋποθέτει να είναι ενημερωμένος ο φάκελος κάθε επιχείρησης στην οποία συμμετέχει ή συμμετείχε το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να έχουν καταβληθεί ή διακανονιστεί οι ετήσιες συνδρομές για όλες τις επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχει ή συμμετείχε το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο.


Γ. Βεβαιώσεις για Φυσικά Πρόσωπα που συμμετείχαν σε επιχείρηση που δεν καταχωρήθηκε ποτέ στο Μητρώο Μελών

Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετείχε σε επιχείρηση, που δεν καταχωρήθηκε ποτέ στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου, μπορεί να ζητήσει και να λάβει:

  • Αρνητική Βεβαίωση για κάθε νόμιμη χρήση

Για την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι:

α. σε περίπτωση διακοπής εργασιών της επιχείρησης να προσκομισθούν σε φωτοτυπία:

  • για Ατομική, η βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
  • για Προσωπικές Εταιρίες ή Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, η βεβαίωση διακοπής εργασιών της εταιρίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς και το συμφωνητικό λύσης της εταιρίας, που φέρει τη σφραγίδα θεώρησης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και
  • για Ανώνυμες Εταιρίες, η βεβαίωση διακοπής εργασιών της εταιρίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς και το Φ.Ε.Κ., στο οποίο δημοσιεύθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρίας.

β. σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου να προσκομισθούν σε φωτοτυπία:

  • για Προσωπικές Εταιρίες ή Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, η βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι ο ενδιαφερόμενος δεν συμμετέχει στην εταιρία και το συμφωνητικό, που φέρει τη σφραγίδα θεώρησης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, στο οποίο φαίνεται η αποχώρηση από την εταιρία του αιτούντος τη βεβαίωση και
  • για Ανώνυμες Εταιρίες, το Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε η αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Chania CCI. All rights reserved