chaniasepia50

Ανώνυμες Εταιρίες

Βασικά Χαρακτηριστικά 

Η Ανώνυμη Εταιρεία είναι ένα νομικό πρόσωπο που έχει ως επί το πλείστον κερδοσκοπικό χαρακτήρα με κυριότερο πλεονέκτημα, οι συμμετέχοντες σ αυτή (μέτοχοι) να ευθύνονται μόνο μέχρι το ύψος της συμμετοχής τους.

Διαδικασίες ίδρυσης - Προυποθέσεις
 1. Να υπάρχει ή να εξευρεθεί ο χώρος εγκατάστασης
 2. Να καταρτισθεί το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, με Συμβολαιογραφικό έγγραφο.
 3. Να κατατεθεί και να εκδοθεί απόφαση από Νομαρχία (Δ/νση Εμπορίου)
 4. Να κατατεθεί για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. περίληψη του καταστατικού της Α.Ε.
 5. Να πάρει η εταιρεία «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» έναρξης δραστηριότητος και Α.Φ.Μ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ στην Περιφέρεια της οποίας θα
  εγκατασταθεί ή υπάγεται
 6. Να εγγραφεί η εταιρεία στο οικείο Επιμελητήριο.
  Η εγγραφή στο Επιμελητήριο είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να πάρετε πιστοποιητικό εγγραφής και καταβολής των
  ετήσιων εισφορών από το Επιμελητήριο για να το χρησιμοποιήσετε στην Δ.Ο.Υ. για την θεώρηση των βιβλίων και
  στοιχείων της επιχείρησης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Εγγραφής στο Μητρώο του ΕΒΕΧ

 1. Αίτηση δήλωσης σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου
 2. Καταστατικό σύστασης της Α.Ε.
 3. Απόφαση Διεύθυνσης Εμπορίου
 4. Φ.Ε.Κ. Δημοσίευσης
 5. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος στο όνομα της Α.Ε. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
 6. Πρακτικό ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου
 7. Στοιχεία μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Τ. ή Διαβατήριο)
 8. Άδεια λειτουργίας όπου απαιτείται.
 9. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι η Υπηρεσία, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητεί και την Υποβολή των κατωτέρω Δικαιολογητικών:
  1. Μισθωτηρίου ή άλλου δικαιολογητικού, ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης
  2. Λογιστικού Βιβλίου του ΚΒΣ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Διαγραφή από το Μητρώο του ΕΒΕΧ
 1. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου, υπογεγραμμένη από τον ή τους διαχειριστές της επιχείρησης.
 2. Καταστατικό Διάλυσης της εταιρείας
 3. Διακοπή επαγγέλματος από Οικονομική Εφορία
 4. Απόφαση διάλυσης από Νομαρχία Χανίων
 5. Δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως της διάλυσης της εταιρείας
Chania CCI. All rights reserved